Dalje ćemo se oslanjati na naučno-tehnološka istraživanja i razvoj novih proizvoda, novih projekata. Kupcima kao centru, kontinuirano unapređujemo proizvode, poboljšavamo kvalitet postprodajne usluge, učestvujemo u tržišnoj utakmici, brz, efikasan rad postprodajne usluge, tokom cele godine obezbeđujemo rezervne delove, doživotno pružamo visok kvalitet usluge, da zadovolji potrebe domaćih i stranih korisnika.