Dalje ćemo se oslanjati na istraživanje nauke i tehnologije i razvoj novih proizvoda, novih projekata. Kupcima kao centru kontinuirano poboljšavajte proizvode, poboljšavajte kvalitetu postprodajnih usluga, sudjelujte u tržišnom natjecanju, brzom i efikasnom servisu nakon cijele godine, osigurajte rezervne dijelove tijekom cijele godine, cjeloživotno pružajući visokokvalitetnu uslugu, kako bi se zadovoljile potrebe domaćih i stranih korisnika.